Folkebibliotekernes Internetguider

- formål, funktion og kvalitet


Hovedopgave af Benno Jensen
Vejleder: Annette Skov
Danmarks Biblioteksskole 1998

 

Indholdsfortegnelse
Indledende ; Del 1 ; Del 2 ; Del 3


Da jeg har fået flere henvendelser fra folk der er interesserede i at læse nærværende hovedopgave, eller dele deraf, har jeg besluttet mig for at gøre den tilgængelig på WWW. Jeg forbeholder mig alle rettigheder, men udprintning og citering er selvfølgelig okay, med den rette kildeangivelse.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til:
Benno Jensen: cabe@get2net.dk